Tiền làm sổ đỏ năm 2020 thay đổi như thế nào tại Long An

Nhiều người dân và nhà đầu tư đặc biệt quan tâm vấn đề tiền làm sổ đỏ năm 2020 thay đổi như thế nào tại Long An. Chi phí làm sổ đỏ sẽ tăng tỷ lệ thuận với khung giá đất. Do đó, với biến động giá đất năm 2020, tiền làm sổ đỏ cũng có những thay đổi tương ứng.

Khung giá đất ở Long An tăng bao nhiêu?

Bảng giá đất và khung giá đất trên toàn quốc, đặc biệt là TPHCM, Long An, Đồng Nai đã có sự thay đổi từ đầu năm nay. Trong đó, giá đất tại Long An giai đoạn 2020 – 2024 tăng tới 30-35%.

Giá đất phi nông nghiệp tại tỉnh này mức thấp nhất chỉ 78 000 đồng/m2 tại khu vực huyện Vĩnh Hưng. Trong khi mức cao nhất lên tới 32 000 đồng/m2 ở khu vực đường Hùng Vương (đoạn từ Quốc lộ 1A đến đường Bùi Chí Nhuận – đường số 2), thuộc thành phố Tân An.

Tiền làm sổ đỏ năm 2020 thay đổi như thế nào tại Long An?

Tiền làm sổ đỏ năm 2020 thay đổi như thế nào tại Long An

Nghĩa vụ tài chính mà người mua đất phải thực hiện để có sổ đỏ bao gồm: Tiền sử dụng đất, tiền thuê đất, các loại thuế có liên quan đến đất đai và lệ phí trước bạ; nghĩa vụ tài chính do cơ quan thuế xác định.

Với mức tăng của khung giá đất như trên, phí làm sổ đỏ cũng tăng theo, mức tăng cụ thể được tính dựa theo cách tính như sau:

Tiền sử dụng đất khi làm sổ đỏ

Theo khoản 21 Điều 3 Luật Đất đai năm 2013, tiền sử dụng đất là số tiền mà người sử dụng đất phải trả cho Nhà nước khi được Nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất, cho phép chuyển mục đích sử dụng đất, công nhận quyền sử dụng đất.

Tiền thuê đất

Theo Điều 56 và điểm b khoản 1 Điều 99 Luật Đất đai 2013, người sử dụng đất phải trả tiền thuê đất hàng năm hoặc trả một lần cho cả thời gian thuê khi được cấp Giấy chứng nhận trong trường hợp được Nhà nước cho thuê đất.

Lệ phí cấp Giấy chứng nhận

Theo khoản 5 Điều 3 Thông tư 85/2019/TT-BTC, lệ phí cấp Giấy chứng nhận do HĐND cấp tỉnh quyết định nên mức thu từng tỉnh, thành có thể khác nhau.

Dưới đây là bảng lệ phí cấp Giấy chứng nhận của tỉnh Long An (Căn cứ pháp lý: Nghị quyết 01/2017/NQ-HĐND ngày 24/4/2017)

Tiền làm sổ đỏ năm 2020 thay đổi như thế nào tại Long An

Lệ phí trước bạ

Theo Điều 5, 6 Nghị định 140/2016/NĐ-CP (hướng dẫn chi tiết bởi Điều 3 Thông tư 301/2016/TT-BTC) đã được sửa đổi bởi khoản 1 Điều 1 Nghị định 20/2019/NĐ-CP, lệ phí trước bạ khi cấp Giấy chứng nhận được quy định như sau:

Lệ phí trước bạ = (Giá 1m2 đất tại Bảng giá đất x Diện tích) x 0.5%

Giá đất tính theo Bảng giá đất do UBND cấp tỉnh ban hành tại thời điểm kê khai lệ phí trước bạ.

Với hình thức trả tiền thuê đất một lần cho cả thời gian thuê, có thể tính theo công thức: Giá đất của thời hạn thuê đất tính lệ phí trước bạ = Giá đất tại Bảng giá đất/ 70 năm x Thời hạn thuê đất

Như vậy, dựa trên các loại chi phí kể trên và việc giá đất tăng trong năm 2020 có thể tính được con số cụ thể giải đáp thắc mắc tổng số tiền làm sổ đỏ năm 2020 thay đổi như thế nào tại Long An.

Block "cta-lien-he-voi-chung-toi" not found

.
.
.
.
0932723933