Category Archives: TIN TỨC

Đột phá hạ tầng động lực phát triển đô thị Tây Bắc

Đột phá hạ tầng động lực phát triển đô thị Tây Bắc trong tương lai không xa. Đó là điều chỉnh quy hoạch, quyết tâm hoàn thành công tác giải phóng mặt bằng trong thời gian tháng 6.2020; đưa tuyến Metro 2 (Bến Thành – Tham Lương) khởi công 2021. Đột phá hạ tầng động […]

.
.
.
.
0932723933