: Giá liên hệ
: DT: 362 m2
: Trồng cây lâu năm (100m2 TC)
: Xã Tân Thông Hội

.
.
.
.
0932723933