: Giá thương lượng
: DT: 28000 m2
: Nhà Xưởng
: Xã Trung Lập Hạ

.
.
.
.
0932723933