: Giá thương lượng
: DT: 800 m2
: Thổ cư
: Xã Trung Lập Hạ

.
.
.
.
0932723933