: 1,700,000,000
: DT: 837 m2
: Thổ cư
: Xã Thái Mỹ

.
.
.
.
0932723933