: Giá thương lương
: DT: 1695m2.
: Thổ cư (300m2)
: Xã Tân Thạnh Đông

.
.
.
.
0932723933