: 3,500,000,000
: DT: 6000 1906m2
: Trồng cây lâu năm
: Xã Tân An Hội

.
.
.
.
0932723933