: 3,500,000,000
: DT: 990 m2
: Thổ cư (300m2)
: Xã Nhuận Đức

.
.
.
.
0932723933