: 4,800,000,000
: DT: 1100 m2
: Đất trồng cây (300m2 TC)
: Xã An Phú

.
.
.
.
0932723933