: 7,000,000 m2
: DT: 200 m2
: Thổ cư
: Xã Nhuận Đức

.
.
.
.
0932723933