: 11,000,000,000
: DT: 3309 m2
: Thổ cư (1000m2)
: Xã Nhuận Đức

.
.
.
.
0932723933