: Giá thương lượng
: DT: 500 m2
: Trồng cây (200m2 thổ cư)
: Xã Phú Mỹ Hưng

.
.
.
.
0932723933