: Giá thương lượng
: DT: 2705 m2
: Thổ cư (300m2)
: Xã Phú Hòa Đông

.
.
.
.
0932723933