: 1,850,000,000
: DT: 726 m2
: Thổ cư (300m2)
: Xã Trung Lập Thượng

.
.
.
.
0932723933