: 680,000,000
: DT: 415 m2
: Đất trồng cây
: Xã Nhuận Đức

.
.
.
.
0932723933