: 15,000,000 m2
: DT: 149 m2
: Thổ cư
: Xã An Nhơn Tây

.
.
.
.
0932723933