: 11,000,000,000
: DT: 6000 m2
: Trồng cây lâu năm
: Xã Trung Lập Hạ

.
.
.
.
0932723933