: 3,200,000,000
: DT: 1050 m2
: 300m2 thổ cư,còn lại CLN
: Xã An Nhơn Tây

.
.
.
.
0932723933