: 2,800,000,000
: DT: 543 m2
: Thổ cư (300m2)
: Xã Nhuận Đức

.
.
.
.
0932723933