: 10,000,000,000
: DT: 10359 m2
: Thổ cư
: Xã Trung Lập Hạ

.
.
.
.
0932723933