:860,000,000
: DT: 144 m2
: Thổ cư
: Xã An Nhơn Tây

.
.
.
.
0932723933