: 17,000,000,000
: DT: 4007,5m²
: 3,425m2 đất trồng
: Xã An Nhơn Tây

.
.
.
.
0932723933