: 11,000,000,000
: DT: 1034 m2
: Thổ cư
: Xã Tân Thông Hội

.
.
.
.
0932723933