: Giá thương lượng
: DT: 7393 m2
: Thổ cư (200m2)
: Xã Nhuận Đức

.
.
.
.
0932723933