: 3,200,000,000
: DT: 761 m2
: Trồng cây lâu năm
: Xã Phạm Văn Cội

.
.
.
.
0932723933