: 1,700,000,000
: DT: 81533 m2
: Nông Nghiệp
: Xã Phú Hòa Đông

.
.
.
.
0932723933