: 1,600,000,000
: DT: 785 m2
: Trồng cây lâu năm
: Xã An Phú

.
.
.
.
0932723933