: 6,800,000,000
: DT: 4407,7 m2
: Đất trồng cây lâu năm
: Xã An Nhơn Tây

.
.
.
.
0932723933