: 5,600,000,000
: DT: 21319 m2
: Đất trồng cây
: Xã Thái Mỹ

.
.
.
.
0932723933