: 30,000,000,000
: DT: 13000 m2
: Có thổ cư
: Xã Phú Hòa Đông

.
.
.
.
0932723933