: 2,250,000,000
: DT: 3176 m2
: Trồng cây lâu năm
: Xã Phước Thạnh

.
.
.
.
0932723933