: 3,400,000,000
: DT: 774 m2
: Thổ cư (100m2)
: Xã Nhuận Đức

.
.
.
.
0932723933