: 1,550,000,000
: DT: 271 m2
: Thổ cư
: Xã Phú Hòa Đông

.
.
.
.
0932723933