: Giá thương lượng
: DT: 162 m2
: Trồng cây lâu năm
: Xã Trung Lập Hạ

.
.
.
.
0932723933