: Giá thương lượng
: DT: 7175 m2
: 600m2 thổ cư,còn lại CLN
: Xã An Nhơn Tây

.
.
.
.
0932723933