: 1,700,000,000
: DT: 2183 m2
: Nông Nghiệp
: Xã Thái Mỹ

.
.
.
.
0932723933