: Giá thương lượng
: DT: 17230 m2
: Thổ cư (260m2)
: Xã Nhuận Đức

.
.
.
.
0932723933